Bài viết phổ biến
Thú vị
Phương thức truyền lây Mọi lứa tuổi của gà đều mắc bệnh. Bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp và tiêu hóa. 1. Nguyên nhân – Do giun đũa (Ascarids) – Do giun tóc (Hairworms) 2. Phương thức truyền lây Do chăn nuôi, quản lý vệ sinh không tốt

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: