Bài viết phổ biến
Thú vị
Định nghĩa. Suy gan cấp tính xảy ra khi gan mất khả năng hoạt động nhanh chóng. Thông thường hơn, suy gan phát triển chậm trong quá Lọc sạch cặn bẩn, phèn, khử mùi trong nước; Tuổi thọ của nguyên liệu lọc từ 3-6 tháng; Với thiết kế nhỏ gọn và dễ tháo mở

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: