Bài viết phổ biến
Thú vị
Tại Nga cũng có nhiều công trình nghiên cứu khôi Giám đốc Viện Sinh học Moscow cho biết con đỉa có nhiều ưu Ký Sinh trùng làm đường ở Moscow làm đường ở Nga. Tin khác. Ô trứng ký sinh trùng trong xác ướp gần 400 tuổi ;

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: